สงวนลิขสิทธิ์ โรงเรียนขอนแก่นส่งเสริมอาชีพและภาษา 
เลขที่ 2/36-37 ถนนประชาสำราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
โทร.081-4716722 ,081-6579519 , 081-6975498   Email:ks.korea@hotmail.com มีปัญหาการใช้งานโปรแกรมติดต่อ 089-5717377